Chcete se dozvědět více o svém těle?

Nechte se přeměřit na přístroji InBody 230

Analýza skladby těla na přístroji InBody 230

Analýza na přístroji InBody je velmi hodnotným zdrojem informací o Vašem těle.

Ve skutečnosti celková váha lidského těla nepřímo odpovídá ukazatelům obezity.

Do celkové váhy se promítá váha kosterního svalstva, kostí, orgánů, tuků a vody v těle.

V dnešní době je celá řada lidí, u kterých body mass index správně nevypovídá o aktuálním stavu, proto nabývá na důležitosti monitorování množství tukové tkáně, která je ve skutečnosti mnohem přesnějším ukazatelem nadváhy či obezity. 

Díky přístroji InBody můžete zjistit skutečnou váhu tuku v těle, kosterního svalstva či množství vody v těle, což jsou důležité ukazatele nejenom pro profesionální sportovce. 

Toto měření pomáhá stanovit i útrobní neboli viscerální tuk. Množství viscerálního tuku souvisí s riziky srdečně-cévních onemocnění, tak i diabetu druhého typu, proto je vhodné včas odhalit případná rizika a pracovat na prevenci těchto onemocnění, která jsou s obezitou a nadváhou spojená.

Zde můžete vidět, jak přístroj InBody 230 vypadá, včetně výstupních hodnot a naměřených výsledků na tomto přístroji.

Pravidelné měření na přístroji InBody 230 je velmi motivační, neboť vidíte veškeré dosavadní změny, které se ve Vašem těle odehrávají. Zjistíte, jak efektivní pro Vás je dosavadní cvičení a změna stravovacích návyků.

Na jakém principu přístroj funguje?

InBody využívá nejnovější technologii DSM-BIA (přímo rozdělující více-frekvenční bioelektrická impedanční analýza). Jde o princip rozdílného šíření elektrického proudu nízké intenzity v různých biologických strukturách (aktivní svalová tkáň se díky vysokému obsahu vody chová jako dobrý vodič, tuková tkáň je naopak izolátorem). Tělo není měřeno jako „jeden válec“, ale je rozděleno na pět měřených oddílů, což umožňuje mnohem přesnější výsledky měření s přihlédnutím k různým typům lidí. DSM-BIA pracuje s více frekvenčním proudem. Díky tomu je možné změřit i takové parametry, jako je vnitrobuněčná a mimobuněčná voda, jelikož proudy o vyšší intenzitě, se kterými DSM-BIA též pracuje, umožňují proniknout i skrz buněčné membrány.

Aby vyšetření bylo co nejpřesnější, doporučují Vám dodržovat následující kroky:

 • 8 – 12 hodin před vyšetřením nepít alkohol.
 • 2 hodiny před vyšetřením nejíst a nepít.
 • Necvičit nebo nesprchovat se před měřením.
 • Neměřit se při probíhajícím menstruačním cyklu, protože obsah vody v těle bude příliš vysoký.

InBody 230 poskytuje tyto výsledky analýzy

 • Tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, váha
 • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)

 • Doporučení minimální kalorické potřeby (BMR)

 • Hodnocení tukové a svalové tkáně

 • Měření v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť

 • Vnitrobuněčná voda, mimobuněčná voda, proteiny, kostní/nekostní minerály, tuková hmota, kostní a svalová hmota, svalová hmota, bez tuková hmota, váha

 • Svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, procento svaloviny v jednotlivých tělesných částech

 • Edém, edém v jednotlivých tělesných částech

 • Nutriční diagnóza (proteiny, minerály, tuk, edém)

 • Tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza

 • Cílová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav tělesné zdatnosti, stupeň obezity, BCM, BMC, BMR, AC, AMC

Kdo nesmí být měřen

 • Lidé s kardiostimulátorem a s elektrokardiografem.
 • Těhotné ženy do 3 měsíce těhotenství.